Matras voor het leven

Een goede nachtrust begint natuurlijk bij een goed matras. Een matras dat je precies de juiste ondersteuning geeft en ook nog eens lekker ligt. Niets nieuws natuurlijk. Maar wist je ook dat je je matras iedere acht jaar moet vervangen? De hygiëne van je matras neemt af en de ondersteuning vermindert. Rugpijn, nekpijn en allergieën liggen op de loer. Gelukkig hoef jij je hier vanaf nu nóóit meer zorgen over te maken. Hoezo? Omdat Beter Bed vanaf nu iedere acht jaar jouw matras gratis vervangt tijdens de actie ‘Matras voor het leven’. Te gek! Zo koop jij eenmalig een matras en ben je je hele leven lang voorzien van een goed matras.

Hoe werkt dat dan, een matras voor het leven?

Heel eenvoudig. Jij koopt maar één keer een Select matras, maar doet dit meteen voor de rest van je leven! Want vanaf de eerste aanschafdatum krijg je voor de rest van je leven iedere acht jaar een gratis, nieuw matras van Beter Bed. Dat slaapt meteen stukken beter!

Laat je online of in een van onze winkels adviseren over de verschillende soorten Select matrassen. Onze Select matrassen zijn er in verschillende typen met ieder hun eigen eigenschappen en afmetingen. Zo vind jij altijd het Select matras dat het beste bij jou past.

 

Bekijk de collectie:

pocketveermatras Gold Pocket Foam "matras voor het leven"

pocketveermatras Gold Pocket Foam "matras voor het leven"

Matras voor het leven
Ondersteuning
Ventilatie

Binnen 2 tot 5 weken geleverd

499.-
pocketveermatras Gold Pocket deluxe Visco "matras voor het leven"

pocketveermatras Gold Pocket deluxe Visco "matras voor het leven"

Matras voor het leven
Ondersteuning
Ventilatie

Binnen 2 tot 5 weken geleverd

599.-
pocketveermatras Gold Pocket Deluxe Gel "matras voor het leven"

pocketveermatras Gold Pocket Deluxe Gel "matras voor het leven"

Matras voor het leven
Ondersteuning
Ventilatie

Binnen 2 tot 5 weken geleverd

699.-
pocketveermatras Gold Pocket Superieur Latex "matras voor het leven"

pocketveermatras Gold Pocket Superieur Latex "matras voor het leven"

Matras voor het leven
Ondersteuning
Ventilatie
Hardheid
medium

Binnen 2 tot 5 weken geleverd

699.-
latex matras Gold Latex Deluxe "matras voor het leven"

latex matras Gold Latex Deluxe "matras voor het leven"

Matras voor het leven
Ondersteuning
Ventilatie

Binnen 2 tot 5 weken geleverd

749.-
pocketveermatras Platinum Pocket Foam "matras voor het leven"

pocketveermatras Platinum Pocket Foam "matras voor het leven"

Matras voor het leven
Ondersteuning
Ventilatie
Hardheid
medium

Binnen 2 tot 5 weken geleverd

799.-
pocketveermatras Platinum Pocket Deluxe Visco "matras voor het leven"

pocketveermatras Platinum Pocket Deluxe Visco "matras voor het leven"

Matras voor het leven
Ondersteuning
Ventilatie
Hardheid
medium

Binnen 2 tot 5 weken geleverd

899.-
pocketveermatras Platinum Pocket Deluxe Gel "matras voor het leven"

pocketveermatras Platinum Pocket Deluxe Gel "matras voor het leven"

Matras voor het leven
Ondersteuning
Ventilatie
Hardheid
medium

Binnen 2 tot 5 weken geleverd

999.-
pocketveermatras Platinum Pocket Superieur "matras voor het leven"

pocketveermatras Platinum Pocket Superieur "matras voor het leven"

Matras voor het leven
Ondersteuning
Ventilatie
Hardheid
medium

Binnen 2 tot 5 weken geleverd

1099.-

Beter Bed verkoopvoorwaarden Matras voor het leven

Geldigheid voorwaarden

Deze verkoopvoorwaarden (de Voorwaarden) zijn van toepassing op elk aanbod van Beter Bed B.V. (Beter Bed) aan u voor de koop van een product uit de Mattress 4 Life-serie (het Product) en op elke overeenkomst die vervolgens tussen u en Beter Bed tot stand komt op basis van deze Voorwaarden. Tenzij in deze Voorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald zijn op het Product in aanvulling op deze Voorwaarden van toepassing de Beter Bed verkoopvoorwaarden van 17-12-2018.


De Producten die onderdeel uitmaken van Mattress 4 Life worden gedurende een beperkte periode door Beter Bed aangeboden. Beter Bed kan te allen tijde besluiten deze actie tijdelijk of definitief stop te zetten. Op eenmaal door u gekochte Producten blijven deze Voorwaarden echter van toepassing.


Toepassing voorwaarden

Deze aanbieding geldt uitsluitend voor Producten uit de Mattress 4 Life-serie en niet voor producten uit het overige assortiment van Beter Bed. Beter Bed heeft te allen tijd het recht om Producten aan de Mattress 4 Life-serie toe te voegen, aan te passen of daaruit te verwijderen. Beter Bed is eveneens gerechtigd de naam van de Mattress 4 Life-serie te wijzigen. Beter Bed zal u over deze wijzigingen uiterlijk bij het kiezen van een nieuw Product informeren.


Aanbieding

Nadat u voor het eerst een Product koopt heeft u het recht om steeds na verloop van acht jaar vanaf de dag van uitlevering van het Product zonder bijbetaling een nieuw Product uit de Mattress 4 Life-serie te kiezen ter waarde van de aanschafwaarde van uw eerst gekochte Product. Dit recht heeft u gedurende de rest van uw leven. De Producten worden aan u geleverd door Beter Bed in overeenstemming met de leveringsvoorwaarden die tussen u en Beter Bed gelden en worden uw eigendom. U hoeft het Product niet aan Beter Bed te retourneren, ook niet indien u na verloop van acht jaar een nieuw Product heeft gekozen. Beter Bed biedt u wel de mogelijkheid de Producten kosteloos door Beter Bed te laten recyclen. U kunt het Product daarvoor bij Beter Bed inleveren, zonder dat daarbij enig recht op terugbetaling door Beter Bed ontstaat.


Indien het door u gekozen Product een aanschafwaarde heeft die hoger is dan uw eerst gekochte Product, dient u het verschil bij te betalen in overeenstemming met de betalingsvoorwaarden die tussen u en Beter Bed gelden. Deze hogere aanschafwaarde zal blijven gelden voor de verdere toekomstige gelegenheden waarop u aanspraak maakt op een nieuw product uit de Mattress 4 Life-serie. Indien het door u gekozen Product een aanschafwaarde heeft die lager is dan uw eerst gekochte Product heeft u geen recht op enige terugbetaling van het verschil door Beter Bed. De aanschafwaarde van het door u als eerst gekochte Product blijft gelden als het bedrag waarvoor u, steeds na verloop van acht jaar, een nieuw Product kunt uitkiezen. Het is niet mogelijk de aanschafwaarde te besteden aan twee of meer verschillende Producten, met uitzondering daar waar twee afzonderlijke Producten samen benodigd zijn voor een tweepersoons bed. Er wordt geen inflatiecorrectie of andere indexering toegepast. De prestatie van Beter Bed om telkens na acht jaar een nieuw Product te ontvangen, kan niet worden omgezet in een prestatie tot het ontvangen van een vergoeding van de waarde van het Product.


Met de aanschafwaarde wordt voor deze aanbieding bedoeld de verkoopprijs van het Product exclusief btw en eventuele overige toeslagen. Het is Beter Bed te allen tijde toegestaan haar prijzen te wijzigen, bijvoorbeeld als gevolg van wijzigingen in btw. De aanbieding kan niet worden gecombineerd met andere acties of kortingsregelingen van Beter Bed. Beter Bed kan met u overeenkomen dat gespreid betalen is toegestaan. U zult hierover dan door Beter Bed worden geïnformeerd.

De periode van acht jaar waarna u een nieuw Product kunt ontvangen gaat in op de dag waarop u voor het eerst een Product geleverd krijgt. Steeds nadat u na verloop van acht jaar een nieuw Product ontvangt, gaat een nieuwe periode van acht jaar in. U kunt niet voordat deze periode is verstreken een nieuw Product ontvangen. U behoudt uw recht om na verloop van acht jaar een nieuw Product te ontvangen, ook indien deze periode geruime tijd is verstreken. U kunt uw recht op een nieuw Product niet opsparen door na verloop van meerdere periodes van acht jaar het daarmee samenhangende aantal Producten te ontvangen..

Bijvoorbeeld: indien u na verloop van zestien jaar na aanschaf van het Product een nieuw Product ontvangt, heeft u recht op één Product. Pas na verloop van acht jaar na ontvangst van dat Product kunt u weer een Product ontvangen. Uw recht schuift dus door en u kunt niet twee Producten tegelijkertijd ontvangen.

Persoonlijk

U kunt gebruikmaken van deze aanbieding indien u een natuurlijk persoon van achttien jaar of ouder bent. Deze aanbieding is persoonsgebonden. Dit betekent dat u het Product voor uzelf koopt, dat het door u gekochte Product op uw naam wordt gesteld en alleen u gerechtigd bent om steeds na verloop van acht jaar een nieuw Product te kiezen of een ander te vragen dit Product voor u te kiezen. U kunt maximaal zes Producten in uw naam kopen. De overeenkomst eindigt op het moment van uw overlijden en gaat niet over op eventuele erfgenamen. U kunt de rechten die u heeft onder deze Verkoopvoorwaarden en daaruit volgende overeenkomsten niet aan een ander overdragen. U kunt het Product wel voor een ander kopen, met dien verstande dat het gekochte Product wordt gesteld op de naam van degene voor wie u het Product koopt en degene voor wie u het Product koopt achttien jaar of ouder is. Na aanschaf kan uitsluitend degene op wiens naam het Product is gesteld na verloop van acht jaar een nieuw Product kiezen, of een ander voor hem of haar een nieuw Product laten kiezen. Deze Verkoopvoorwaarden zijn ook voor het overige van toepassing op degene voor wie u het Product koopt.


Identificatie

Wanneer u een product koopt uit de Mattress 4 Life-serie zullen wij controleren en bijhouden door wie het product wordt gekocht, aangezien het een persoonsgebonden overeenkomst betreft. Wij zullen uw voorletters, achternaam, geboortedatum en de datum van identificatie noteren en gedurende de rest van uw leven bewaren. Ook indien u het Product koopt in een van onze webwinkels dient u op voornoemde wijze uw data te overleggen.

Wanneer u na verloop van acht jaar aanspraak maakt op een nieuw product uit de Mattress 4 Life-serie (in de gevallen zoals hiervoor beschreven onder het kopje ‘Aanbieding’), dan dient u zich opnieuw te identificeren op voornoemde wijze.

Het is noodzakelijk voor ons om de hiervoor genoemde gegevens van u te verwerken om u vóór het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot een product uit de Mattress 4 Life-serie te kunnen identificeren dan wel omdat het noodzakelijk is om de overeenkomst met u uit te voeren (in het geval u na verloop van acht jaar aanspraak maakt op een nieuw product uit de Mattress 4 Life-serie en u zich opnieuw dient te identificeren).

Wij raden u aan onze privacyverklaring te lezen, waarin wij onder meer uitleggen op welke manier wij uw persoonsgegevens beschermen, aan wie wij uw persoonsgegeven verstrekken en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Garantie

Op het Product zijn de garantievoorwaarden die tussen u en Beter Bed zijn overeengekomen van toepassing, met uitzondering van de uitprobeer- en omruilgaranties die Beter Bed van tijd tot tijd voor bepaalde producten aanbiedt. Op grond van deze garantie kan een product gedurende een bepaalde periode door een klant worden uitgeprobeerd en, indien deze niet bevalt, worden geruild onder de voorwaarden van die garantie. Beter Bed kan met u een uitprobeer- of omruilgarantie overeenkomen en zal u tijdig over de voorwaarden hiervan informeren.


Beter Bed garandeert dat u gedurende uw gehele leven het recht behoudt om na verloop van acht jaar een nieuw Product te kiezen onder deze Voorwaarden.