Laatste kans! M line + Beter Slapen Deals tot -50%

2 : 4 : 17
37
Copyright Beter Bed

Disclaimer & copyright


Disclaimer

Hoewel deze website met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, is Beter Bed niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden die mogelijk voorkomen in de aangeboden informatie op deze website of op websites waarnaar wordt verwezen. Bovendien wordt niet gegarandeerd dat de aangeboden informatie te allen tijde en in alle opzichten juist, volledig en/of actueel is. Beter Bed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eender welke vorm van schade die zou kunnen ontstaan op grond van deze online gegevens of de interpretatie daarvan.

Er kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt op de inhoud van deze website. Voordat je handelt op basis van de aangeboden informatie, dien je deze eerst te verifiëren bij de aanbieder en naar de van toepassing zijnde voorwaarden te vragen. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Beter Bed, die geen eigendom zijn van Beter Bed, maar louter ter informatie voor de bezoeker zijn opgenomen. Hoewel Beter Bed uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan het niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Beter Bed worden onderhouden, wordt afgewezen.

Ten aanzien van de eKomi reviewscore gaat het om een afgerond cijfer dat gebaseerd is op een omrekening van de toegekende sterren naar een 10-puntschaal. Op decimalen achter de komma kan dit een afrondingsverschil naar boven of naar onder opleveren ten opzichte van het weergegeven cijfer.

 

Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo's (tezamen 'merken'), zijn eigendom van of in licentie bij Beter Bed en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beter Bed, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.

Productadvies

Bel of chat met een slaapexpert en stel direct je vraag.

Momenteel zijn onderstaande contactopties beschikbaar:

Klik hier om de contactmogelijkheden te bekijken
Start
Deze site is beschermd tegen robots. Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing