Voordelig shoppen tijdens de koele uurtjes! 10% extra korting* Gebruik code Zomer10

: :

Geven wij gegevens door buiten de EU? 

Beter Bed kan, om uw gegevens te verwerken, gebruik maken van de diensten van derden partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Unie of gebruik maken van servers die zich buiten de Europese Unie bevinden. Het niveau van het recht op bescherming van persoonsgegevens kan in deze landen lager zijn dan in de Europese Unie.

Om uw privacy te waarborgen, zal Beter Bed uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie, alleen doorgeven aan partijen buiten de EU indien de Europese Commissie heeft besloten dat het derde land een passend beschermingsniveau waarborgt en/of indien andere passende waarborgen worden geboden, zoals een adequaatheidsbesluit (bijvoorbeeld het EU-VS Privacy Shield) of ongewijzigde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie.

< terug naar veiligheid en privacy