Een revolutie in duurzame rapportage

Met steeds meer investeerders, klanten en andere belanghebbenden die de duurzaamheidsprestaties van bedrijven willen onderzoeken, is het rapporteren van niet-financiële informatie snel de norm geworden voor grote beursgenoteerde ondernemingen zoals Beter Bed Holding. Met de komst van de nieuwe EU-richtlijn Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in het boekjaar 2024 zal deze trend alleen maar versnellen, aldus Lisa Proenings, Business Controller Sustainability bij BBH: "Het nieuwe regelgevingskader is zowel een uitdaging als een kans. Een uitdaging omdat we nieuwe processen moeten introduceren en nieuwe gegevens moeten verzamelen. Een kans omdat we allemaal profiteren van een transparanter bedrijfsecosysteem waarin we de meest materiële informatie over onze activiteiten delen". 

De impact van de CSRD-wetgeving

De regulering, die deel uitmaakt van de Europese Green Deal en de agenda voor duurzame financiering, vereist dat alle grote en beursgenoteerde ondernemingen een breed scala aan kwalitatieve en kwantitatieve milieu-, sociale en governance informatie openbaar maken. "Dit is echt een revolutie in het regelgevingslandschap, aangezien het niet-financiële deel van de verslaglegging effectief even belangrijk wordt en geïntegreerd zal worden met de financiële informatie.”

Dit betekent verandering voor organisaties als BBH, die tot de eerste groep bedrijven behoort die rapporteren in overeenstemming met de CSRD. "Hoewel duurzaamheidsoverwegingen en de rapportage van niet-financiële informatie al een aantal jaren centraal staan in de strategie en activiteiten van BBH, is deze richtlijn toch enorm belangrijk voor ons. Het zal niet alleen veranderen hoe we gegevens verzamelen en wat we rapporteren, maar het zorgt er ook voor dat we op een nieuwe manier naar ons bedrijf en onze impact kijken.

"De nieuwe richtlijn is iets wat bij BBH echt aanslaat, omdat onze bestaande duurzaamheidsaanpak veel verder gaat dan alleen rapporteren, aangezien we ons richten op waarde creatie en impact via onze bedrijfs- en waardeketenactiviteiten. 

Wij hebben een ambitieuze duurzaamheidsstrategie. Elke verandering in de regelgeving die ertoe leidt dat de werknemers van een bedrijf rekening houden met de effecten van hun dagelijkse werk op collega's, het milieu en de samenleving is iets enorm positiefs, omdat het zal helpen om gedrag en cultuur ten goede te veranderen."

Een revolutie op het gebied van duurzame rapportage

Terwijl BBH zich opmaakt voor deze rapportagerevolutie, is de nieuwe richtlijn al onderwerp van aanzienlijke aandacht en focus binnen het bedrijf. "De voorbereiding op de CSRD vereist veel voorbereidend werk in onze hele organisatie. Het feit dat de richtlijn breder is dan hoe we momenteel rapporteren, betekent dat er meer mensen bij betrokken moeten worden."

Ter voorbereiding op begrotingsjaar 2024

"In mijn rol help ik om ervoor te zorgen dat we correct en tijdig rapporteren en bekijk ik hoe we gegevensverzameling kunnen verbeteren. We voeren onder andere een gap-analyse uit om inzicht te krijgen in onderwerpen die veel werk vergen en om eventuele quick wins te identificeren. In 2023 willen we de dubbele materialiteitsbeoordeling uitvoeren als één van de eerste stappen om tot volledige afstemming te komen.

Ons duurzaamheidsteam zal vervolgens de vereisten voor verschillende afdelingen opstellen en onze impact meten. Zo kunnen we in 2023 een generale repetitie houden om gegevens voor de CSRD te verzamelen, waarbij we ook beperkte externe zekerheid krijgen, zodat we in 2024 alle vereiste gegevens volledig en correct kunnen verzamelen."

Hoewel dit in eerste instantie tot een aanzienlijke hoeveelheid werk zal leiden, is BBH gericht op de kansen die dit met zich meebrengt. "Bovenal zien we deze richtlijn als een middel om echt diep te graven in de verschillende gebieden die aan bod komen. In die zin is het een kans om onze duurzaamheidsresultaten volwassener en professioneler te maken. Bovendien moeten we ervoor zorgen dat we ons niet alleen richten op verslaglegging, maar ook op de duurzame ontwikkeling van het bedrijf met nieuwe ideeën, initiatieven en innovaties." De ontwikkelingen en initiatieven uit 2022 zijn middels een infographic op een rijtje gezet.

Productadvies

Bel of chat met een slaapexpert en stel direct je vraag.

Momenteel zijn onderstaande contactopties beschikbaar:

Klik hier om de contactmogelijkheden te bekijken
Start
Deze site is beschermd tegen robots. Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing