Doe mee aan ons slaappanel en word wijzer over jouw slaapgedrag

Ontdek de impact van jouw mobiele telefoon op jouw slaap!

Ben jij nieuwsgierig of jouw mobiele telefoon invloed heeft op hoe goed je slaapt? Doe dan mee aan ons slaappanel, georganiseerd door slaapspecialist Beter Bed in samenwerking met slaapwetenschapper Merijn van de Laar!

Wat ga je doen?

We zijn op zoek naar 100 deelnemers die bereid zijn om de daadwerkelijke impact van slapen met of zonder telefoon naast het bed te ervaren en te rapporteren. Het onderzoek duurt twee weken, waarbij je één week met en één week zonder telefoon naast je bed slaapt. Dagelijks vul je een korte vragenlijst in over jouw slaapervaring, zoals nachtrustwaardering, bedtijden en activiteiten bij het ontwaken. Daarnaast vul je eenmalig een paar vragen in aan het begin van het onderzoek.

Hoe kun je meedoen?

Schrijf je op deze pagina uiterlijk 7 februari in. Het onderzoek start op 14 februari en loopt tot 28 februari. Dagelijks ontvang je per mail een link naar de online vragenlijst, die je in maximaal vijf minuten invult.

De inschrijfperiode is verstreken, je kunt helaas niet meer meedoen aan het onderzoek.

 

 

Waarom deelnemen?
Word een betere slaper: ontdek patronen in jouw slaapgedrag en leer wat jou helpt om beter te slapen.
Nieuwe inzichten: draag bij aan belangrijk onderzoek naar de invloed van mobiele telefoons op slaap.
Leuk bedankje: als dank kies je na afloop een prachtig dekbedovertrek van B Bright t.w.v. € 80,- uit.
Resultaten rond Dag van de Slaap: de uitkomsten worden rond 15 maart gepubliceerd, volledig anoniem.

Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1. “Website” verwijst naar beterbed.nl/slaappanel.

1.2. “Gebruiker” verwijst naar elke persoon die de Website bezoekt en gebruik maakt van de aangeboden diensten.

1.3. “Slaappanel” verwijst naar het onderzoek dat Beter Bed coördineert.


2. Acceptatie van voorwaarden

2.1. Door gebruik te maken van de Website en deelname aan het Slaappanel, stemt de Gebruiker in met deze Algemene Voorwaarden.


3. Benodigde materialen

3.1. De Gebruiker krijgt n.a.v. de inschrijving voor het Slaappanel mails met daarin een vragenlijst die dagelijks ingevuld dient te worden ten tijde van het onderzoek.

3.2 De Gebruiker krijgt na afronding van het onderzoek een dekbedovertrek van Beter Bed. Mocht de Gebruiker het onderzoek vroegtijdig verlaten, dan zal het cadeau komen te vervallen. 

3.3 De aanvraag is onderhevig aan beschikbaarheid en kan te allen tijde worden geweigerd zonder opgaaf van reden.

 

4. Gegevensgebruik en Privacy

4.1. Door deelname aan het Slaappanel, stemt de Gebruiker ermee in dat de verstrekte persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt voor communicatiedoeleinden.

4.2. De Website zal de verstrekte gegevens niet delen, verkopen of verhuren aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker.

4.3. De Gebruiker heeft het recht om op elk moment verzet aan te tekenen tegen het verdere gebruik van zijn/haar gegevens voor marketingdoeleinden door contact op te nemen met Beter Bed.

 

5. Intellectueel Eigendom

5.1. Alle inhoud op de Website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s en video’s, zijn eigendom van de Website en zijn auteursrechtelijk beschermd.

5.2. Gebruikers mogen de inhoud van de Website niet kopiëren, reproduceren, verspreiden of aanpassen zonder schriftelijke toestemming van de Website.

 

6. Aansprakelijkheid

6.1. De Website streeft ernaar om accurate en actuele informatie te verstrekken, maar kan geen garanties geven met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte informatie.

6.2. De Website is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade die voortvloeit uit het gebruik van de Website.

 

7. Wijzigingen in voorwaarden

7.1. De Website behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruikers.

7.2. Gebruikers wordt geadviseerd om regelmatig de Algemene Voorwaarden te controleren om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.


 

Privacybeleid

Deze privacyverklaring beschrijft hoe persoonlijke informatie wordt verzameld, gebruikt en gedeeld wanneer u gebruik maakt van de website beterbed.nl/slaappanel (de “Website”).

1. Verzamelde informatie

Wanneer u de Website bezoekt en u inschrijft voor deelname aan Slaappanel (onderzoek), kunnen de volgende persoonlijke gegevens worden verzameld:

·        Naam

·        E-mailadres

·        Gegevens omtrent uw slaapgedrag

 

2. Gebruik van verzamelde informatie

De verzamelde informatie wordt gebruikt voor de volgende doeleinden:

•       Het verwerken van de inschrijving voor het slaappanel en leveren van de benodigde materialen voor het onderzoek.

•       Het analyseren van de gegevens omtrent slaapgedrag, met als doel om de data in te zetten bij communicatie van Beter Bed.

o   Persoonsgegevens (om bijv. specifieke situaties uit het onderzoek uit te lichten) worden alleen met schriftelijke toestemming verwerkt in communicatie van Beter Bed.

•       Het voldoen aan wettelijke verplichtingen en reageren op juridische verzoeken.

 

3. Gegevensdeling

De verzamelde persoonlijke informatie kan worden gedeeld met:

•       Externe dienstverleners die betrokken zijn bij het verwerken en leveren van de benodigde materialen voor het onderzoek.

•       Externe partners voor het uitvoeren van communicatie activiteiten.

•       Wetshandhavingsinstanties en overheidsfunctionarissen om te voldoen aan de wetten en regelgeving.

 

4. Gegevensbescherming

We nemen redelijke maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang. We gebruiken technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen.

 

5. Uw rechten

U heeft het recht om:

•       Toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die we over u hebben.

•       Onjuiste gegevens te corrigeren en onvolledige gegevens aan te vullen.

•       Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor communicatie doeleinden.

•       Verwijdering van uw persoonlijke informatie aan te vragen, tenzij wettelijk verplicht.

 

6. Wijzigingen in de privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd om te voldoen aan wettelijke vereisten en wijzigingen in onze bedrijfsvoering. De meest recente versie van de privacyverklaring wordt op de Website geplaatst.

 

7. Contact opnemen

Voor vragen over deze privacyverklaring, om uw rechten uit te oefenen of om bezorgdheid over gegevensverwerking te uiten, kunt u contact met ons opnemen via contact.

Productadvies

Bel of chat met een slaapexpert en stel direct je vraag.

Momenteel zijn onderstaande contactopties beschikbaar:

Klik hier om de contactmogelijkheden te bekijken
Start
Deze site is beschermd tegen robots. Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing